Opheffen coronamaatregelen

De kerkenraad heeft op 4 oktober jl. besloten om de nog geldende beperkende maatregelen voor kerkbezoek, kerkelijke activiteiten en het jeugdwerk op zondagmorgen stop te zetten met ingang van zondag 17 oktober a.s. Dit wil zeggen dat er geen aanmelding meer vereist is, er geen gezondheidscheck meer plaats vindt en dat men zelf weer een plaats mag uitzoeken. Dit op basis van het advies van de PKN, die aangeeft dat anderhalve meter afstand houden niet meer nodig is. Wel adviseert ze om gepaste afstand te houden.

Nu aanmelden niet meer nodig is, zijn gemeenteleden vrij om hun eigen plaats weer op te zoeken in de kerk. Op deze regel geldt nog wel een uitzondering. Mensen die toch liever wel afstand houden, wordt de mogelijkheid geboden om in een speciaal daarvoor gereserveerd deel van de kerkbanken te gaan zitten. Ze worden daar de eerste weken door een aanwijsouderling naar toe begeleid, als het goed loopt zal op termijn het aanwijzen achterwege blijven. Opgeven voor deze plaatsen is niet nodig. In dat gereserveerde deel kunnen gemeenteleden dus nog niet op hun eigen vertrouwde plaats gaan zitten. Omdat we niet weten hoeveel mensen toch liever op afstand zitten, kijken we per week hoeveel plaatsen we hiervoor moeten reserveren.

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.