Kerkenraad

Ouderlingen:

2012
Br. B. Koek, Steurgat 7 –(T) 505635

2016
Br. F.A. van den Hoek (preses) , Nieuweweg 1, 4251 AG Werkendam — (T) 0183- 503918

2017
Zr. E. de Kooter-Verheij, Sluisstraat 10, 4251 AV Werkendam. (T) 0183-503617
Br. L. Rijkers, Sasdijk 3N, 4251 AA Werkendam. (T) 0183-502192

2018:
Br. B. voor den Dag, Beukenkampstraat 18 — (T) 504439
Br. G.J. den Otter, Van Randwijklaan 81 — (T) 505632
Br. G. de Peuter, Binnengriend 18 — (T) 503276
Br. L. Potters, Hoogstraat 62 — (M) 06-57863559
Zr. J.W. van Varik- Van Drunen, Bruinekilweg 3 — (T) 403106

2019

Br. J. den Dekker, Schans 4a — (T) 503351
Br. R.A.G. van der Kruk, Richter 28 — (T) 504739
Br. P.L. Rijkers, Binnengriend 3 — (M) 0630873398
Zr. P. Visser-Fraanje, Werkina 16 — (T) 505390

2020
Zr. L.G. van der Stelt-Westerhout, Sportlaan 39 — (T) 501058

Jeugdouderlingen:

Oosterwijk 2019:
Zr. M. Visser-Kruizinga, Rietheuvel 11 — (T) 500583
Zr. J.O.W. van den Tol-Visser, De Kooi 2 — (M) 0616030022

Westerwijk 2018:
Br. L.M. van Berchum, Vloedanker 16 — (T) 504681
Westerwijk 2019:
Zr. S. Wemmenhove, Reeegreppel 76 — (M) 0610555126

Ouderling-kerkrentmeesters:
2017
Br. H.J.A. Verhagen, Bladriet 28, 4251 DM Werkendam –(T) 0183-500387
2018:
Br. J.A.C. van den Heuvel, Werkensedijk 38D –(M) 06-23220773
2019:
Br. M. van der Stelt, Werkensedijk 54  — (T) 501971

Ouderling voor De Erker, D’ Altenaer:
Br. B. Koek, Steurgat 7 — (T) 505635
Ouderling voor Goezate:
Zr. J.W. van Varik-Van Drunen, Bruine Kilweg 3 —  (T) 403106
Ouderling voor Altenahove, Altenastaete, Huize Judith Leisterhof,
Huize De Herbergier, Villa Hoefstaete, De lemmenskamp, Huize Wijkestein en Merwedehuis:
Zr. E. de Kooter-Verhey, Sigmondstraat 9B — (T) 503617

Diakenen:
2017
Br. A. van Drunen, Bruinekilweg 1, 4251 PH Werkendam –(T) 0183-401373
Br. R.P.J. Fey, Laan van Welgelegen 115, 4251 KL Werkendam — (T) 0183-500148
Br. J.A. Stoop, Kruisstraat 18, 4251 CW Werkendam —  (T) 0183-501286
Zr. H.J. Visser- Van de Koppel, Spijksweer 1, 4251 XR Werkendam. (T) 0183-678285
2018:
Zr. J.A.M. Rutjens-Vreman, Achtervliet 11 — (T) 501068
Br. A. Verhey, Werkina 11 — (T) 504778
2019:
Br. A. van Berchum, Havenstraat 52E —
Br. T. van den Berg, Schans 7 — (T) 504785
Zr. E.G. van den Heuvel- Schram, Schans 26 — (M) 0651415373
Zr. P. de Koning-Vink, Tuinstraat 3 — (T) 502922

2020
Br. M.A. voor den Dag, Reegreppel 15 — (M) 06-23163163
Br. G. van Vuuren, Kurenpolderweg 31, Hank — (T) 0183-503825
Br. M. van Vuuren, Raadhuisplein 14 — (M) 06-10822996

De verkiezing van de kerkenraadsleden vindt in de zomer plaats. Het zou fijn zijn als de gemeente de mogelijkheid bood om dubbeltallen te kunnen stellen. Helaas is dit de laatste jaren niet het geval. Regel is, dat die kandidaten worden geacht door de gemeente gekozen te zijn, die de meeste stemmen hebben gekregen.

Door middel van informatieverstrekking, gesprekken, een thema-avond en andere activiteiten wordt getracht onbekendheid met het ambt en eventueel bestaande onzekerheid over het ambt of terughoudendheid om het ambt te aanvaarden, te verminderen.

De normale zittingsduur van de ouderlingen en diakenen is vier jaar.

De jeugdouderlingen zijn aangesteld ten behoeve van de jeugd. Zij houden zich bezig met het jeugdwerk binnen onze kerk.

De doelstelling van het jeugdwerk is om alle jongeren in contact te laten komen met het evangelie en dat jongeren zich thuis voelen in de kerk. Hierbij wordt een sfeer gecreëerd waarin gemakkelijk contacten worden gelegd en vriendschappen ontstaan.

Jeugdpastoraat geschiedt in principe door de wijkouderling en kan in bijzondere situaties vanuit de jongeren, in overleg met de wijkouderling of predikant ook bij jeugdouderlingen worden aangevraagd.

Vergaderschema kerkenraad:

* De brede kerkenraad vergadert op de eerste maandag van september, oktober, december, februari, maart (2x), mei

* De smalle kerkenraad vergadert de derde maandag van de maand en wel in de maanden september, november, januari, maart en mei.

Preses is: Br. F.A. van den Hoek, Nieuweweg 1, 4251 AG Werkendam. (T) 0183-503918 – (E) preses@maranatha-werkendam.nl

Scriba is: Zr. P. Visser-Fraanje, Werkina – (T) 0183-505390

E-mailadres scriba@maranatha-werkendam.nl