Kerkenraad

Ouderlingen:

2012
Br. B. Koek, Steurgat 7 –(T) 505635

2013
Zr. J.C. Visser-Ippel, Vissersdijk 77a –(T) 501976

2014
Zr. M.H. van der Kruk-Wuyckhuyse, Richter 38–(T) 504739

2015
Br. J.J.G. Dalm, Wederik 6 , 4251 KX Werkendam. — (T) 0183-504990
Zr. G. Kant-Tolsma, Postweide 101, Woudrichem —(T) 0183-302570
Zr. A. Verbeek-Klop, Vlet 23 —(T) 503771
Br. A. Vink, Laan van Welgelegen 101 —(T) 504344
Zr. J. Visser-Kieboom, Sluyterstraat 33 (scriba) —(M) 06-54733819

2016
Zr. M. van Ojen-Blokland, Ereprijs 49, 4251 JV Werkendam — (T) 0183-501425
Br. F.A. van den Hoek (preses) , Nieuweweg 1, 4251 AG Werkendam — (T) 0183- 503918

2017
Zr. E. de Kooter-Verheij, Sluisstraat 10, 4251 AV Werkendam. (T) 0183-503617
Zr. C.S. van Oord-Boelhouwers, Reeweg 9, 4251 XM Werkendam. (T) 0183-661794
Br. J.J. Romein, Ruigenhoekweg 1, 4285 WT Woudrichem. (T) 0183-303033
Br. L. Rijkers, J.C. Pieckstraat 14, 4251 ZR Werkendam. (T) 0183-502192

Jeugdouderlingen:
Westerwijk 2013:
Zr. W. voor den Dag-van Gemert, Beukenkampstr. 18 –(T) 504439
Oosterwijk 2013:
Vacant
Oosterwijk 2015:
Zr. C.N. Pruijsen-De Kooter, Heuveltje 7 —(M) 06-27057767
Westerwijk 2016:
Br. S. Ippel, Vissersdijk 18 — (M) 06-5552083

Ouderling-kerkrentmeesters:
2014
Br. T. Ippel, Voetweyde 41 — (T) 504302
2015
Br. H. Hak, Richter 27 —(T) 0183- 500715
2017
Br. H.J.A. Verhagen, Bladriet 28, 4251 DM Werkendam –(T) 0183-500387

Ouderling voor De Erker, D’ Altenaer en alle verpleegtehuizen:
Zr. G. Kant-Tolsma, Postweide 101, Woudrichem —(T) 0183-302570
Ouderling voor Goezate:
Zr. J.C. Visser-Ippel, Vissersdijk 77a –(T) 501976

Diakenen:
2014
Br. G. van Vuuren, Kurenpolderweg 31, Hank (Chalet J-37)–(M) 0622899593
2015
Br. A. van Berchum, Sleeuwijksedijk 24 —(T) 500007
Zr. R. Huisman-De Graaf, Werkensedijk 85 —(T) 501607
Br. M.C. Koman, Biezengors 19 — (M) 06-10759937
Zr. N. de Kooter, Burchtstraat 4 —(T) 503845
Br. J.D. Steketee, Sasdijk 19 —(T) 785360
Br. G. van den Tol, Alberssteeg 2 (M) 06-54973042
Br. C. Verhey, Vloedanker 14 — (T) 501283
2016
Br. A.A. Visser, Biezengors 15 — (T) 06-51706716
Br. L. Damminga, Kruisstraat 4 –(T) 0183-504682
2017
Br. A. van Drunen, Bruinekilweg 1, 4251 PH Werkendam –(T) 0183-401373
Br. R.P.J. Fey, Laan van Welgelegen 115, 4251 KL Werkendam — (T) 0183-500148
Br. J.A. Stoop, Kruisstraat 18, 4251 CW Werkendam —  (T) 0183-501286
Zr. H.J. Visser- Van de Koppel, Spijksweer 1, 4251 XR Werkendam. (T) 0183-678285

De verkiezing van de kerkenraadsleden vindt in de zomer plaats. Het zou fijn zijn als de gemeente de mogelijkheid bood om dubbeltallen te kunnen stellen. Helaas is dit de laatste jaren niet het geval. Regel is, dat die kandidaten worden geacht door de gemeente gekozen te zijn, die de meeste stemmen hebben gekregen.

Door middel van informatieverstrekking, gesprekken, een thema-avond en andere activiteiten wordt getracht onbekendheid met het ambt en eventueel bestaande onzekerheid over het ambt of terughoudendheid om het ambt te aanvaarden, te verminderen.

De normale zittingsduur van de ouderlingen en diakenen is vier jaar.

De jeugdouderlingen zijn aangesteld ten behoeve van de jeugd. Zij houden zich bezig met het jeugdwerk binnen onze kerk.

De doelstelling van het jeugdwerk is om alle jongeren in contact te laten komen met het evangelie en dat jongeren zich thuis voelen in de kerk. Hierbij wordt een sfeer gecreëerd waarin gemakkelijk contacten worden gelegd en vriendschappen ontstaan.

Jeugdpastoraat geschiedt in principe door de wijkouderling en kan in bijzondere situaties vanuit de jongeren, in overleg met de wijkouderling of predikant ook bij jeugdouderlingen worden aangevraagd.

Vergaderschema kerkenraad:

* De brede kerkenraad vergadert op de eerste maandag van september, oktober, december, februari, maart (2x), mei

* De smalle kerkenraad vergadert de derde maandag van de maand en wel in de maanden september, november, januari, maart en mei.

Preses is: Br. F.A. van den Hoek, Nieuweweg 1, 4251 AG Werkendam. (T) 0183-503918 – (E) preses@maranatha-werkendam.nl

Scriba is: Zr. J. Visser-Kieboom, Sluyterstraat 33 —(M) 0654733819

E-mailadres scriba@maranatha-werkendam.nl