Kerkenraad

Ouderlingen:

2012
Br. B. Koek, Steurgat 7 –(T) 505635

2017
Zr. E. de Kooter-Verheij, Sluisstraat 10, 4251 AV Werkendam. (T) 0183-503617
Br. L. Rijkers, Sasdijk 3N, 4251 AA Werkendam. (T) 0183-502192

2018:
Br. B. voor den Dag, Beukenkampstraat 18 — (T) 504439
Br. G.J. den Otter, Van Randwijklaan 81 — (T) 505632
Br. G. de Peuter, Binnengriend 18 — (T) 503276
Br. L. Potters, Hoogstraat 62 — (M) 06-57863559
Zr. J.W. van Varik- Van Drunen, Bruinekilweg 3 — (T) 403106

2019

Br. J. den Dekker, Schans 4a — (T) 503351
Br. R.A.G. van der Kruk, Richter 28 — (T) 504739
Br. P.L. Rijkers, Binnengriend 3 — (M) 0630873398
Zr. P. Visser-Fraanje, Werkina 16 — (T) 505390

2020
Zr. L.G. van der Stelt-Westerhout, Sportlaan 39 — (T) 501058

2021
Zr. A. Verbeek-Klop, Vlet 23 –(T) 503771
Zr. J. Visser-Kieboom, Sluyterstraat 33 — (T) 06-54733819

Jeugdouderlingen:

Oosterwijk 2021
M. Kieboom-Van der Werken, Werkina 44 — (M) 0653203004
Oosterwijk 2019:
Zr. J.O.W. van den Tol-Visser, De Kooi 2 — (M) 0616030022

Westerwijk 2018:
Br. L.M. van Berchum, Vloedanker 16 — (T) 504681
Westerwijk 2019:
Zr. S. Wemmenhove, Reeegreppel 76 — (M) 0610555126

Ouderling-kerkrentmeesters:
2018:
Br. J.A.C. van den Heuvel, Werkensedijk 38D –(M) 06-23220773
2019:
Br. M. van der Stelt, Werkensedijk 54  — (T) 501971
2021
C. van den Heuvel, De Buurt 82, Boven-Hardinxveld –(T) 0184-631063

Ouderling voor De Erker, D’ Altenaer:
Br. B. Koek, Steurgat 7 — (T) 505635
Ouderling voor Goezate:
Zr. J.W. van Varik-Van Drunen, Bruine Kilweg 3 —  (T) 403106
Ouderling voor Altenahove, Altenastaete, Huize Judith Leisterhof,
Huize De Herbergier, Villa Hoefstaete, De lemmenskamp, Huize Wijkestein en Merwedehuis:
Zr. E. de Kooter-Verhey, Sigmondstraat 9B — (T) 503617

Diakenen:
2017
Br. J.A. Stoop, Kruisstraat 18, 4251 CW Werkendam —  (T) 0183-501286
2018:
Zr. J.A.M. Rutjens-Vreman, Achtervliet 11 — (T) 501068
Br. A. Verhey, Werkina 11 — (T) 504778
2019:
Br. A. van Berchum, Havenstraat 52E —
Br. T. van den Berg, Schans 7 — (T) 504785
Zr. E.G. van den Heuvel- Schram, Schans 26 — (M) 0651415373
Zr. P. de Koning-Vink, Tuinstraat 3 — (T) 502922
2020
Br. M.A. voor den Dag, Reegreppel 15 — (M) 06-23163163
Br. G. van Vuuren, Kurenpolderweg 31, Hank — (T) 0183-503825
2021
Zr. J.C.A. van Dalen, Sleeuwijksedijk 11 — (M) 0613990327
Zr. C.S. van Oord-Boelhouwers, Reeweg 9 — (T) 661794 – (M) 0653965684
Br. C. Verhey, Vloedanker 14 — (T) 501283 – (M) 0625306906

De verkiezing van de kerkenraadsleden vindt in de zomer plaats. Het zou fijn zijn als de gemeente de mogelijkheid bood om dubbeltallen te kunnen stellen. Helaas is dit de laatste jaren niet het geval. Regel is, dat die kandidaten worden geacht door de gemeente gekozen te zijn, die de meeste stemmen hebben gekregen.

Door middel van informatieverstrekking, gesprekken, een thema-avond en andere activiteiten wordt getracht onbekendheid met het ambt en eventueel bestaande onzekerheid over het ambt of terughoudendheid om het ambt te aanvaarden, te verminderen.

De normale zittingsduur van de ouderlingen en diakenen is vier jaar.

De jeugdouderlingen zijn aangesteld ten behoeve van de jeugd. Zij houden zich bezig met het jeugdwerk binnen onze kerk.

De doelstelling van het jeugdwerk is om alle jongeren in contact te laten komen met het evangelie en dat jongeren zich thuis voelen in de kerk. Hierbij wordt een sfeer gecreëerd waarin gemakkelijk contacten worden gelegd en vriendschappen ontstaan.

Jeugdpastoraat geschiedt in principe door de wijkouderling en kan in bijzondere situaties vanuit de jongeren, in overleg met de wijkouderling of predikant ook bij jeugdouderlingen worden aangevraagd.

Vergaderschema kerkenraad:

* De brede kerkenraad vergadert op de eerste maandag van september, oktober, december, februari, maart (2x), mei

* De smalle kerkenraad vergadert de derde maandag van de maand en wel in de maanden september, november, januari, maart en mei.

Preses is: Zr. J. Visser-Kieboom, Sluyterstraat 33, 4251 HG Werkendam. (T) 06-54733819 – (E) preses@maranatha-werkendam.nl

Scriba is: Zr. P. Visser-Fraanje, Werkina – (T) 0183-505390

E-mailadres scriba@maranatha-werkendam.nl