Kerk

Kerkverband
Onze kerk is onderdeel van de Classis Heusden/Almkerk. In beginsel vergadert de Classis vier maal per jaar. Elke Gemeente/Kerk vaardigt twee ambtsdragers af naar de Classis. Op haar beurt vaardigt de Classis een ambtsdrager af naar de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland(PKN). Via de Classis kan onze kerk zich direct richten tot de Generale Synode.

Predikant Oosterwijk:

In verband met emeritaat van ds. H.P. de Goede is deze wijk sinds 10-9-2017 vacant!

Westerwijk:

Ds. R.R. Maathuis, geb. 3-1-1963
Predikant te Spijk en Godlinze (12-0-1992, Wijnjewoude (14-12-1997) en Werkendam (19-12-2004).
Adres: Sportlaan 13, 4251 GC Werkendam — (T) 0183-503576
E-mailadres: rr.maathuis@filternet.nl

Ledenadministratie:
L. Rijkers
J.C. Pieckstraat 14, 4251 ZR Werkendam
(T) 0183 502192
E-mailadres: lrijkers14@hetnet.nl

Archivaris:
B. voor den Dag,
Beukenkampstraat 18, 4251 BJ Werkendam.
(T) 0183-504439
(E) b.voor.den.dag@xs4all.nl

Title