Nieuwsbrief

Elke zondag krijgen kerkgangers door de leden van de begroetingscommissie een nieuwsbrief aangereikt. In de nieuwsbrief staat informatie over de diensten van die dag, maar ook andere actuele mededelingen treft u daarin aan.

Kopij voor de nieuwsbrief dient vòòr vrijdagavond 19.00 uur ingeleverd te worden bij:

br. L. Rijkers

J.C. Pieckstraat 14
4251 ZR Werkendam