Zendingscommissie

Zending is een taak van de kerk en daarom is de kerkenraad verantwoordelijk. De kerkenraad heeft deze taak opgedragen aan een speciale commissie namelijk: de zendingscommissie.

Mevr. S. Wemmenhove
Mevr. M. van den Berg
Mevr. A.J.Hofman-Klop
Dhr. L.B. Damminga
Dhr. J.D.A. van Drunen

Reegreppel 76
Raadhuislaan 3
Vlet 29
Kruisstraat 4
Haarstraat 82, Gorinchem

(M) 06-10555126
(M) 06-31530167
0183-502272
0183-504682
(M) 06-10898674

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Het bestuur brengt jaarlijks verslag uit aan de kerkenraad en doet verantwoording van inkomsten en uitgaven. Over het wel en wee van de zending wordt veel geschreven in het ZWO-blad “Vandaar”. De zendingscommissie heeft een collectief abonnement op dit blad. Het blad ligt bij de uitgangen van de kerk en kan kosteloos worden meegenomen. Toon uw belangstelling voor de zending door het blad mee te nemen en vooral door het te lezen. Hoewel het collectief abonnement kostenbesparend werkt is toch een bedrag van € 5,00 per jaar abonnement verschuldigd. Let U hier a.u.b. op bij het vaststellen van uw bijdrage. De collecte op Pinksteren, het geboortefeest van de kerk, is traditioneel bestemd voor de Zending. Hierover wordt U geïnformeerd via de nieuwsbrief en Uit Eigen Kring. De busjes bij de uitgang zijn tweemaal per jaar gedurende een maand (mei en november) bestemd voor een speciaal doel. Ook hiervan wordt mededeling gedaan via de nieuwsbrief en Uit Eigen Kring. Wij rekenen op uw medewerking om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. Rabobank Altena, IBAN: NL65 RABO 0368 7109 20