Zendingscommissie

Mevr. S. Wemmenhove
Dhr. L.B. Damminga
Mevr. A.J.Hofman-Klop
Mevr. R.M. Ippel-van den Hoek
Dhr. J.D.A. van Drunen
Mevr. E. voor den Dag

Reegreppel 76
Kruisstraat 4
Vlet 29
Zandwei 10

Bruinekilweg 1
Schans 17A

(M) 06-10555126
0183-504682
(M) 06-22187200
(M) 06-22650261

0183-401373
(M) 06-30540836

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

De zendingscommissie is verantwoordelijk voor het zendingswerk binnen de gemeente. Het zendingswerk is voornamelijk gericht op projecten in het buitenland. Op dit moment steunt de zendingscommissie, met behulp van de gemeente, twee projecten van Kerk in Actie in India. Het eerste project is het project van CARDS dat onderwijs biedt voor Dalit kinderen. Dalits vallen buiten het Indiase kastenstelsel. Dalit kinderen worden op school met de nek aangekeken en verwaarloosd. Daardoor stoppen veel kinderen vroegtijdig met school. Ze werken al jong samen met hun ouders als dagloner in de landbouw, de visserij of de steenfabriek. De organisatie CARDS wil via de kinderen het kastensysteem doorbreken. CARDS besteedt veel aandacht aan de thuissituatie van de kinderen en probeert ook de armoede in de achtergestelde gemeenschappen te doorbreken. Naast het project van CARDS steunt de zendingscommissie het project Een nieuwe start voor kwetsbare vrouwen in India via het Priscilla Centrum. Veel vrouwen in India trouwen op jonge leeftijd en moeten voor hun man zorgen. Vaak zijn de mannen werkloos, verslaafd of gebruiken geweld. Bij sommige vrouwen groeien de problemen zo boven het hoofd, dat ze vluchten in drugs of prostitutie. Het Priscilla Centrum gebruikt de kerkgebouwen als opleidingscentrum en vraagt de kerken het cursusgeld te betalen. Zo zorgt het Priscilla Centrum ervoor dat vrouwen hun leven weer op de rit krijgen. De vrouwen krijgen onder andere bijbellessen, psychische hulp en soms tijdelijk onderdak. Na ongeveer vijf jaar neemt de kerk het over en verhuist Priscilla het opleidingscentrum naar een andere kerk. Op deze manier verspreidt het werk zich over de hele regio. Meer informatie over de projecten is te vinden op de website van Kerk in Actie, www.kerkinactie.nl. Bij de uitgangen in de kerk hangen zendingsbusjes, waar u uw bijdrage in kunt doen. Ook kunt u uw bijdrage overmaken op: NL 65 RABO 0368 7109 20

Naast de lopende projecten, besteedt de zendingscommissie aandacht aan de veertigdagentijd; de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. Tijdens de veertigdagentijd staan we stil bij het lijden van Jezus én het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. Om hier invulling aan te geven, organiseert de zendingscommissie een actie in de vorm van spaardoosjes. De gemeenteleden kunnen gedurende de veertigdagentijd sparen voor een project van Kerk in Actie. Dit is elk jaar een ander project. Aan het einde van de veertigdagentijd worden alle spaardoosjes voor in de kerk verzameld.

Wilt u meer informatie over het werk van de zendingscommissie? Neem dan contact op met één van de leden van de commissie.