Commissie Vorming en Toerusting

Ds. R.R. Maathuis              Patricia Dibbits           Nick Teters
Sportlaan 13                        Zaagbekstraat 36        Waaiersluis 23, Sleeuwijk

 

Ineke Visser-Ippel             Johan Steketee
Vissersdijk 77 A                  Sasdijk 19

Het seizoen is weer volop begonnen! Als commissie Vorming en Toerusting willen we graag alvast een aantal activiteiten van dit kerkelijk seizoen met u delen:

– De belijdeniscatechisatie zal dit jaar door dominee Maathuis worden geleid;

– Daarnaast zal dominee Maathuis de gespreksgroep tot de kerstvakantie leiden;

– Er zullen ook weer een tweetal preekbesprekingen na de kerkdienst zijn;

– In dit seizoen organiseren we een (interkerkelijke) thema-avond rondom het onderwerp medisch-etisch. Hiervoor zal een spreker worden uitgenodigd;

– Op donderdag 18 januari 2018 verzorgt de diaconie een thema-avond. De inhoud hiervan zal later bekend worden gemaakt;

– We willen in het voorjaar een wandeling organiseren, waarbij er ongedwongen gepraat kan worden. Elkaar beter leren kennis, is immers ook samen gemeente-zijn;

– Rond Dodenherdenking en Bevrijdingsdag zullen we een filmavond organiseren.

Voordat de bovenstaande activiteiten plaatsvinden, zult u hier meer over kunnen lezen in de Nieuwsbrief, op de website, in Uit Eigen Kring en eventueel tijdens de kerkdiensten op de beamer. Houdt daarnaast ook de facebookpagina van onze kerk in de gaten: https://www.facebook.com/MaranathaWerkendam

Indien u nog vragen/opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met één van de leden uit de commissie: ds. Maathuis, Ineke Visser, Nick Teters, Patricia Dibbits of Johan Steketee.