Commissie Vorming en Toerusting

Het kerkelijk seizoen is alweer van start gegaan… Er kan teruggekeken worden op een geslaagd startweekend!

Als commissie Vorming en Toerusting willen we graag alvast een aantal activiteiten van dit seizoen 2018-2019 met u delen:

– De belijdeniscatechisatie zal dit jaar door dominee Vis worden geleid;

– De gespreksgroep zal tot de kerstvakantie geleid worden door dominee Maathuis. Hij gebruikt hiervoor het boekje Van blijvend belang – Het Oude Testament van Pieter J. Lalleman. Dominee Vis leidt het tweede deel van het seizoen de gespreksgroep;

– Er zullen ook weer een aantal preekbesprekingen zijn, afgewisseld door onze eigen predikanten. Dit jaar kiezen we voor twee vóórbesprekingen en twee nabesprekingen;

– Aan het begin van 2019 wordt er een excursie georganiseerd naar het Dordrechts Museum. Na deze excursie wordt hier, in een preek met preekbespreking, verder op ingegaan;

– Op zondag 3 maart 2019 verzorgt de diaconie een themadienst in samenwerking met Stichting Red een Kind en zanger Christian Verwoerd;

– Rond Dodenherdenking en Bevrijdingsdag zullen we weer een filmavond verzorgen. Deze keer kijken we naar de film Agent of Grace, waarin predikant Bonhoeffer worstelt met veel (geloofs)vragen;

– Aan het eind van het seizoen organiseren we een zogeheten “Emmaüswandeling”. Elkaar beter leren kennen, is immers ook samen gemeente-zijn.

Voordat de bovenstaande activiteiten plaatsvinden, zult u hier meer over kunnen lezen in de Nieuwsbrief, op de website, in Uit Eigen Kring en eventueel tijdens de kerkdiensten op de beamer. Houd daarnaast ook de facebookpagina van onze kerk in de gaten: https://www.facebook.com/MaranathaWerkendam

Indien u nog vragen/opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met één van de leden uit de commissie: ds. Maathuis, ds. Vis, Ineke Visser, Bea Stoop of Johan Steketee.