Chr.Gem.Zangver.Hallelujah

Dirigent: S. Kazen
Repetitie gemengd koor woensdagavond 20.00 uur